mail passamichal@wp.pl               tel 91 42 14 399

węgiel, koks, brykiet, drewno

Opał

węgiel

Oferujemy opał najwyższej jakości.

Drewno

węgiel

Oferujemy drewno opałowe do kotłów i kominków.

Skup złomu

węgiel

Oferujemy skup złomu i metali kolorowych.

czym się zajmujemy

OD 2004 ROKU ZAJMUJEMY SIĘ KOMPLEKSOWYM ZAOPATRYWANIEM GOSPODARSTW DOMOWYCH, FIRM, HOTELI ORAZ INSTYTUCJI W WĘGIEL, KOKS, EKO-MIAŁ ORAZ BRYKIETY. NASZA FIRMA TO ZESPÓŁ MŁODYCH ENERGICZNYCH LUDZI, DLA KTÓRYCH GŁÓWNYM CELEM JEST W PEŁNI ZASPOKOJENIE PAŃSTWA POTRZEB.

PROWADZIMY SKUP ZŁOMU ORAZ METALI KOLOROWYCH.

Oferujemy Państwu wysokiej jakości węgiel, pomożemy dobrać odpowiedni rodzaj opału dzięki któremu bez problemu ogrzeją Państwo każde pomieszczenie. OFERUJEMY węgiel posiadający wysoką jakość i wartość opałową. Nabędą u nas Państwo wyłącznie sprawdzony węgiel w workach, jak i luzem.  Realizując każde zlecenie, dbamy o zadowolenie naszych klientów.


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem RODO”), które przyznaje Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

W niniejszym dokumencie znajdują się informacje o zasadach przetwarzania,  Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach wynikających z rozporządzenia RODO.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Karaś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Passa Michał Karaś z siedzibą przy ul. Warcisława I nr 4b, 71-667 Szczecin  nr Nip 9551120696,

tel. 91 42 14 399, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

zwany dalej „Administratorem”.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratora nie jest zobowiązany do posiadania inspektora ochrony danych osobowych i w związku z tym go nie ustanowił.

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z realizacją sprzedaży węgla osobom fizycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022 r. poz. 2236), zwanej dalej „Ustawą”.
  1. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. rozporządzenia RODO), tj. m.in. w celu:

a)      umawiania i odwoływania dostaw węgla;

b)      prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Administratora i jego pracowników z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;

c)      monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Administratora usług;

d)      prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

e)      prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby.

 1. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są w szczególności Ustawa oraz rozporządzenie RODO.

 

ŹRÓDŁO POZYSKANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe, tj. dane kontaktowe, dane z dokumentu tożsamości, dane wynikające z zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 Ustawy zostały zebrane bezpośrednio od Państwa albo od właściwego miejscowo urzędu gminy.

CZY PODANIE NAM DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKIEM?

Podanie nam danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług i realizacji dostaw węgla.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z RODO?

 1. Przysługują Państwu, poniższe uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 rozporządzenia RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 rozporządzenia RODO.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt pisemny z Administratorem oraz  kontakt drogą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym:

a)      podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług sprzedaży lub dostawy węgla,

b)      naszym podwykonawcom, którzy wykonują lub mogą wykonywać niektóre świadczenia w naszym imieniu,

c)      zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne,

d)      kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej.

 1. podmiotom publicznym, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jeżeli skorzystali Państwo z usług świadczonych przez Administratora, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 118 kodeksu cywilnego, tj. nie krócej niż przez 6 lat od dnia wydania Państwu węgla, koniec tego terminu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY („EOG”) LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator w uzasadnionych przypadkach, nie udostępnia Państwa danych podmiotom znajdującym się poza EOG.

 

Copyright © 2013 Passa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i Wykonanie ICVision.pl 2013